نمایش 12 نتیحه


  • پردازنده Core i7-7820X

   پردازنده Core i7-7820X

   ویژگی‌ها
   • سري پردازنده:  Core i7
   • مدل:  Core i7-7820X
   • ريز معماري:  Skylake-X
   • سازنده:  Intel
   0
  • پردازنده Core i7-7800X

   پردازنده Core i7-7800X

   ویژگی‌ها
   • سري پردازنده:  Core i7
   • مدل:  Core i7-7800X
   • ريز معماري:  Skylake
   • سازنده:  Intel
   0
  • پردازنده Core i7-8700K

   پردازنده Core i7-8700K

   ویژگی‌ها
   • سري پردازنده:  Core i7
   • مدل:  Core i7-8700K
   • ريز معماري:  Core i7-8700
   • سازنده:  Intel
   0
  • پردازنده Core i7-8700

   پردازنده Core i7-8700

   ویژگی‌ها
   • سري پردازنده:  Core i7
   • مدل:  Core i7-8700
   • ريز معماري:  Coffee Lake
   • سازنده:  Intel
   0
  • پردازنده Core i7-7700K

   پردازنده Core i7-7700K

   ویژگی‌ها
   • سري پردازنده:  Core i7
   • مدل:  Core i7-7700K
   • ريز معماري:  Kaby Lake
   • سازنده:  Intel
   0
  • پردازنده Core i7-7700

   پردازنده Core i7-7700

   ویژگی‌ها
   • سري پردازنده:  Core i7
   • مدل:  Core i7-7700
   • ريز معماري:  Kaby Lake
   • سازنده:  Intel
   0
  • پردازنده Core i5-8400

   پردازنده Core i5-8400

   ویژگی‌ها
   • سري پردازنده:  Core i5
   • مدل:  Core i5-8400
   • ريز معماري:  Coffee Lake
   • سازنده:  Intel
   0
  • پردازنده Core i5-7400

   پردازنده Core i5-7400

   ویژگی‌ها
   • سري پردازنده:  Core i5
   • مدل:  Core i5-7400
   • ريز معماري:  Kaby Lake
   • سازنده:  Intel
   0
  • پردازنده Core i3-8100

   پردازنده Core i3-8100

   ویژگی‌ها
   • سري پردازنده:  Core i3
   • مدل:  i3-8100
   • ريز معماري:  Coffee Lake
   • سازنده:  Intel
   0
  • پردازنده Core i3-7100

   پردازنده Core i3-7100

   ویژگی‌ها
   • سري پردازنده:  Core i3
   • مدل:  Core i3-7100
   • ريز معماري:  Kaby Lake
   • سازنده:  Intel
   0
  • پردازنده Pentium G4400

   پردازنده Pentium G4400

   ویژگی‌ها
   • سري پردازنده:  Pentium
   • مدل:  Pentium G4400
   • ريز معماري:  Skylake
   • سازنده:  Intel
   0
  • پردازنده Celeron G3930

   پردازنده Celeron G3930

   ویژگی‌ها
   • مدل:  Intel® Celeron® Processor G3930
   • ريز معماري:  Kaby Lake
   • سازنده:  Intel
   • سوکت:  LGA1151
   0